Ψηφιακή Εκπαίδευση

Πρωτοπόροι στη Χρήση της Νέας Τεχνολογίας με το Key-School

Το Key-School είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, εξειδικευμένη για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσω του Key-School παρέχονται μέσω διαδικτύου, ανάμεσα στα άλλα, και οι παρακάτω υπηρεσίες στους μαθητές και τους γονείς, μέσω κωδικού πρόσβασης:

 • Ενημέρωση, αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία ανάμεσα στη διεύθυνση του φροντιστηρίου, τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς.
 • Καταγράφεται και παρακολουθείται ηλεκτρονικά ο προγραμματισμός του μαθητή για όλη τη φροντιστηριακή χρονιά.
 • Καταγράφεται η αξιολόγηση και η εν γένει πρόοδος του μαθητή, σε κάθε μάθημα και σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης του φροντιστηρίου.
 • Ο μαθητής εξετάζεται ηλεκτρονκά με τεστ αντικειμενικού τύπου που δημουργούνται από τους καθηγητές του, από Τράπεζα Θεμάτων, η οποία αποτελείται από περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις σε 28 μαθήματα του Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ.
 • Ο μαθητής και ο γονέας αξιολογούν τις υπηρεσίες του φροντιστηρίου και του κάθε καθηγητή, με βάση τα ερωτηματολόγια του προτύπου 1433 του ΕΛΟΤ για εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Ο κάθε μαθητής έχει τον «λογαριασμό» του μέσω του οποίου εξετάζεται στα ηλεκτρονικά τεστ, βλέπει το πρόγραμμά του, έχει πρόσβαση στην καρτέλα προόδου του, αξιολογεί τις υπηρεσίες του φροντιστηρίου και τους καθηγητές του, λαμβάνει και αποστέλλει μηνύματα σους καθηγητές του. Πρόσβαση στην καρτέλα προόδου του μαθητή, στα ερωτηματολόγια εσωτερικής αξιολόγησης και τις απουσίες έχουν επίσης οι γονείς του μαθητή.

 

 

www.keyschool.gr

 

Το ολοκληρωμένο cloud πληροφοριακό σύστημα
επικοινωνίας και στήριξης της COSMOLEARN

Αναζητήστε online μαθήματα, βιντεομαθήματα, ζωντανές εκπαιδευτικές δράσεις και το καλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Συνδυάστε την οικονομία με την ποιότητα στην εκπαίδευση.

 

Κάθε σεμινάριο που δημοσιεύεται παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με

 •  το περιεχόμενο και την ύλη που καλύπτει
 •  σε ποιους απευθύνεται
 •  με ποιο τρόπο και μέσα πραγματοποιείται
 •  ποιος το διδάσκει
 •  ποιο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα

 

Τα σεμινάρια μπορούν να γίνονται με έναν τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών

 •  Blackboard Collaborate (ζωντανά μέσω internet)
 •  Live streaming (ζωντανή αναμετάδοση video)
 •  Video (ασύγχρονα video)
 •  σε φυσικό χώρο

 

 

www.livetraining.gr